CG eGOV - verzia 2019.3.2.190531-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.08.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 634960 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1100000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 804380 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 4272942 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8075184 Spolu: 14887466 Spolu: 14887466
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.08.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 555201,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1100000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 475119,5 Granty a transfery (S144042005): 1508952,3 Daňové príjmy (S144042005): 3966726,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 79758,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 329260,5 Granty a transfery (S144042004): 2763989,7 Daňové príjmy (S144042004): 4108457,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 634960 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1100000 Nedaňové príjmy (S144042003): 804380 Granty a transfery (S144042003): 4272942 Daňové príjmy (S144042003): 8075184 Spolu: 14887466 Spolu: 14887466 Spolu: 7281466,1 Spolu: 7281466,1 Spolu: 7605999,9 Spolu: 7605999,9
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.