CG eGOV - verzia 2019.6.2.191129-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 18.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 634960 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1100000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 804309 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 4852201 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8041645 Spolu: 15433115 Spolu: 15433115
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 18.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 455616,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 95731,5 Granty a transfery (S144042005): -81610,4 Daňové príjmy (S144042005): 26639,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 179343,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1100000,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 708577,5 Granty a transfery (S144042004): 4933811,4 Daňové príjmy (S144042004): 8015005,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 634960 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1100000 Nedaňové príjmy (S144042003): 804309 Granty a transfery (S144042003): 4852201 Daňové príjmy (S144042003): 8041645 Spolu: 15433115 Spolu: 15433115 Spolu: 14936737,5 Spolu: 14936737,5 Spolu: 496377,5 Spolu: 496377,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.